Behandling af stress gennem samtaler – autoriseret psykolog i Aalborg Kommune

I hverdagen er det meget naturligt at opleve tegn på stress. Og der kan være mange gode grunde til at være stresset. Men hvad er stress egentlig?

Stress er en af kroppens og sindets mange måder at sige fra på. Det kan være en oplevelse af, at alt ramler sammen. Det er meget vigtigt at lytte til sin krops signaler for at undgå sværere lidelser senere hen. Gennem samtaler med en psykolog kan man lære at lytte bedre til sin krop og sit sind. Og på den måde kan man igen opnå en større følelse af selvværd, trivsel og velvære i sin hverdag og i de mellemmenneskelige relationer, man indgår i.

Hvad er stress?

Stress-symptomer kan vise sig i form af fysiske tegn såsom indre uro, hjertebanken, svedeture og mavesmerter. I tillæg kan opleves manglende overskud, koncentrationsbesvær, dårlig nattesøvn og lavt selvværd. Men det er både psykisk og fysisk en meget naturlig reaktion på længerevarende situationer og livsforhold, hvor man eksempelvis har for mange opgaver i forhold til sit ressourceråderum.

At være stresset er ofte symptomet på, at både krop og sind reagerer på for mange belastninger over tid. Dette går ud over ens grundlæggende trivsel og velvære, herunder også i relationer til andre.

Har jeg stress eller symptomer?

Mange kender denne tanke. Hvis man allerede overvejer tanken om, hvorvidt man har stress, kan det være vigtigt at søge behandling gennem samtaler med en dygtig psykolog. Ubehandlet kan det have mange længerevarende, negative konsekvenser for ens generelle livsglæde og tryghed.

Behandling af stress er især vigtig, hvis det har stået på i længere tid og mindsket din generelle funktionsevne i forhold til mellemmenneskelige relationer, arbejdsrelaterede opgaver og generelt overskud i hverdagen. Gennem samtaler kan man komme til bunds i problemet for derved at undgå stress-belastninger, som går ud over livskvaliteten.

Få hjælp i Aalborg

Som uddannet psykolog er jeg autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har god erfaring med stressbehandling og tager altid udgangspunkt i din helt konkrete og nuværende problemstilling.

Et samtaleforløb vil altid have det udgangspunkt at hjælpe den enkelte til at få det optimale ud af sit liv. Samtaleforløbet kan både være af kortere og længere varighed alt afhængig af problematikkens karakter og varighed.

Som psykolog tager jeg udgangspunkt i den enkeltes unikke livssituation. Det er vigtigt at tage fat på årsagen til problemet for derigennem at undgå tilbagefald og således også forebygge alvorlige konsekvenser af langvarig stress.

Det er første og vigtigste skridt på vejen til et liv med mere velvære og trivsel.