Behandling af sorg og krise gennem samtaleforløb

Det er en naturlig del af livet at opleve kortere eller længerevarende perioder med sorg og krise. Og det en helt naturlig og forståelig måde at reagere på, når betydningsfulde begivenheder slår ens trivsel og velvære ud af kurs. Men med hensyn til sorg og krise er det meget vigtigt at søge hjælp gennem samtaleforløb med en professionel psykolog, for derved præventivt at forhindre, at følelserne udvikler sig til mere permanente lidelser.

Sorg og krise

Kriser opstår som oftest ved pludselige begivenheders voldsomme forstyrrelse af ens trivsel, mens sorg er en længerevarende følelse af tab, håbløshed og meningsløshed. I forbindelse med dødsfald i nærtstående familie er både sorg og krise den mest almindelige måde at reagere på. Og det er den rigtige måde at reagere på, så længe følelserne ikke tager overhånd og generelt forstyrrer ens grundlæggende velvære. Gennem kortere eller længere samtaleforløb kan man udvikle værdifulde værktøjer til at bearbejde sin sorg og krise på en naturlig måde.

Sorg og krise kan ramme alle mennesker og vil formentlig gøre det på et eller andet tidspunkt i ens liv. Både sorg og krise er nært forbundet med dødsfald, skilsmisser, utroskab, alvorlige sygdomme, tab af job og andre grundlæggende forandringer i ens liv.

Krisehjælp i Aalborg Kommune

I forbindelse med sorg og krise gennemløber man som oftest flere faser: chok, reaktion, bearbejdning og nyorientering. I alle faser er det meget vigtigt og aflastende at tale med en udenforstående om tingenes tilstand og de følelser man går igennem. At komme igennem sorg og krise er en meget individuel proces, som kræver fordybelse, samtaler og tid. Det kan være en hård proces, men det er en uvurderlig investering i en fremtid bestående af trivsel og velvære.

Oplever du grundlæggende forandringer i dit liv, som giver sit til udtryk i sorg eller krise, kan du altid kontakte mig.