Psykologi hos psykologisk klinik i Aalborg

I Aalborg tilbyder jeg psykologisk rådgivning med fokus på trivsel og velvære for den enkelte. I enhver psykologisk klinik er tryghed og tillid parterne imellem det første og vigtigste skridt på vejen mod øget velvære og trivsel i hverdagen. Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring i Nibe, hvor du kan bruge din lægehenvisning og få tilskud fra regionen. Her er du selvfølgelig også velkommen udenom lægehenvisning. 

Psykologisk hjælp i livets modgang

Som autoriseret psykolog på en psykologisk klinik kan jeg tilbyde samtaleforløb med henblik på personlig udvikling, psykiske tilstande samt følelsesmæssige reaktioner som i sorg og krise. I psykologisk rådgivning arbejder jeg altid ud fra det udgangspunkt, at ethvert menneske – uanset baggrund, fortid og nuværende situation – har ret til at få det optimale ud af sin tilværelse.

Alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt i sit liv støde på problemer som kan være svære at identificere og bearbejde alene. Modgang er en naturlig del af tilværelsen. I visse tilfælde er det tilstrækkeligt at søge støtte hos og samtaler med sine nærmeste. I andre henseender er det langt mere hensigtsmæssigt at henvende sig til en med psykologfaglig baggrund.

 

Stor erfaring inden for psykologi

I forhold til at yde psykologisk rådgivning er jeg uddannet i psykologi fra Københavns Universitet. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening. Derigennem arbejder jeg ud fra alle gældende retningslinjer med tavshedspligt og etiske principper for nordiske psykologer. Herudover er jeg ved at færdiggøre min specialisering i psykoterapi, som er en længere efteruddannelse efter autorisationsforløb. Jeg har særligt specialiseret mig indenfor metoden ISTDP men læner mig også op af andre tilgange.

Hvis du går og overvejer samtaler med en professionel psykolog om større eller mindre psykologiske problemstillinger i din hverdag, skal du altid være velkommen til at kontakte mig.