Professionel behandling af depression i Aalborg

Alle kan fra tid til anden føle sig trist og nedstemt. Har du dog følt dig trist og nedstemt i mindst 14 sammenhængende dage, kan det være tegn på, at du er blevet ramt af en depression. I en tilstand af depression kan det virke som en uoverkommelig opgave at behandle sig selv. En ubehandlet depression anslås at vare mellem 6-12 måneder og nogle gange længere tid. Det er længe at gå og have det så dårligt. Oplever du tegn på depression, er det derfor vigtigt at søge professionel hjælp hos en behandler, som en autoriseret psykolog er.

Hvad er depression? Tegn og symptomer

En depression kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og der kan være mange årsager til, hvorfor man bliver ramt af en depression.

Typiske symptomer på depression er tristhed, håbløshed, nedstemthed, træthed, meningsløshed og ugidelighed. Er disse symptomer vedvarende i en sammenhængende periode på over 14 dage, er der med stor sandsynlighed tale om en depression i lettere eller sværere grad.

Oplever man dagligt nogle af ovenstående symptomer, er det ligeledes vigtigt at gøre sig klart, at det er en af sindets og kroppens naturlige måder at reagere på ubalancer. Et tegn kan være en oplevelse af at være følelsestom og at man ikke følelsesmæssigt kan engagere sig i mellemmenneskelige relationer og sine nærmeste. Mange oplever sig selv som et dårligt menneske, men det er vigtigt at huske på, at sådanne negative/selvkritiske tanker er en følgevirkning ved depressioner. Denne type tanker kan være med til at forlænge depressionens varighed eller ligefrem forværre tilstanden.

Forskellen på let, moderat og svær depression

Der er stor forskel på en let, moderat og svær depression. Desto flere depressive symptomer såsom søvnproblemer, pludselig vægttab/vægtøgning, selvmordstanker m.fl. desto mere alvorlig en depression er der tale om. Ved en svær depression er man typisk handlingslammet og meget begrænset i funktionsniveau. Det er derfor en rigtig god ide at opsøge egen læge med henblik på evt. opstart af medicinsk behandling i tillæg til samtaleterapien.

En let til moderat depression kan behandles via samtaleterapi. Ved mistanke om en depression er det vigtigt at søge professionel vejledning hurtigst muligt, for derved at undgå en forværring af tilstanden.

Bliv behandlet nu i Aalborg

Igennem et samtaleforløb har du mulighed for at få hjælp til din depression, så du igen kan tage fat på din hverdag med øget overskud og trivsel. Som psykolog ønsker jeg at hjælpe dig med at få det bedste ud af dit liv uafhængigt af din fortid, situation og problemstilling.

Oplever du tegn på depression, må du altid gerne kontakte mig. Jeg vil bestræbe mig på at hjælpe dig på bedst mulig vis, så du kan komme videre fra den situation, du står i.