Anna Krzton – Autoriseret psykolog i Aalborg Kommune

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder ud fra gældende retningslinjer, love og regler. Som psykolog har jeg tavshedspligt og arbejder ud fra etiske principper for nordiske psykologer.

Behandling hos psykolog Anna Krzton

Som udgangspunkt har jeg fokus på trivsel og velvære, men jeg kommer hele vejen omkring:

  • Stress
  • Depression
  • Angst
  • Krise/sorg
  • Samlivsproblemer
  • Personlig udvikling
  • Andet/med mere

Læs mere

Kernekompetencer: Som oftest har jeg fokus på selvværd – det er svært at styre uden om, eftersom man på dette punkt ofte vil føle sig “ramt”. Fx hvis man ikke kan overskue hverdagen pga. stress og føler sig magtesløs, uduelig, mindre kompetent mm. Dårligt selvværd og depressioner følges også ofte hånd i hånd, eftersom man i en depressiv tilstand er negativt indstillet overfor sig selv.

I udgangspunktet tager jeg afsæt i den enkeltes “her-og-nu-situation” hvor der er mulighed for at handle og tage aktiv del i sin egen udviklingsproces. Det kan i nogle tilfælde være en fordel at gå i dybden, hvis der fx er temaer/et mønster i ens livshistorie som repeterer sig og begrænser i forhold til oplevet livsglæde/-udfoldelse.

Målet for en behandling er selvfølgelig ønskede resultater og gerne i en overskuelig tidsramme. Det tager dog tid at komme fra A til B. Har man oplevet mange belastninger i sit liv, ikke har erfaring med at gå i terapi og/eller den gennemgående problemstilling såsom depression/angst har stået på længe, tager det som regel længere tid at “nå i mål” og vice versa. Men der er ingen færdigskrevet “manual”- det afhænger lige så meget af den enkeltes ressourcer og indsats i forhold til at “komme videre”.

Jeg tager udgangspunkt i den enkeltes unikke liv og problemstilling med fokus på, at vedkommende skal få det optimale ud af et samtaleforløb. Jeg udfordrer gerne undervejs med forventning om at vedkommende skal tage aktiv del i processen: på den måde kommer man længst!