Behandling af angst i Aalborg Kommune

Angst kan komme til udtryk på mange forskellige måder og der findes ligeledes mange forskellige udgaver af angst. De forskellige former for angsttilstande er forholdsvist udbredte i den danske befolkning og forskning inden for lidelsen anslår, at mellem 15 og 25 % af befolkningen på et givent tidspunkt i deres liv vil udvikle en angstlidelse. Angst kan forekomme i korte, intensive forløb eller forløbe over mange års varighed.

De hyppigst forekommende angsttilstande er en specifik angst i form af en fobi og socialangst. Udover disse angsttilstande findes der blandt andet generaliseret angst, agorafobi, panikangst, tvangstilstande og posttraumatisk belastningsreaktion. Alle tilstande har forskellige symptomer på angst, men vil ofte være ledsaget af intense situationer med hjertebanken, generel uro, pludselig svimmelhed og kvalme.

Angstanfald og symptomer

Angst kan ofte vise som anfald af større eller mindre grad. Et angstanfald er karakteriseret ved at være et voldsomt og uventet anfald, som oplevelses meget kort og intenst. Psykisk kan der ofte opstå tanker om at miste kontrollen, sindssyge og døden. Efter et anfald er det ikke unormalt, at man forbinder angsten med det sted hvor det skete. Dette kan give væsentlige begrænsninger i ens bevægelsesfrihed, som vi igennem samtaler og behandling kan være med til at hjælpe dig med at overkomme.

Et voldsomt angstanfald er en meget skræmmende oplevelse, som det i sig selv kan være svært at forstå og bearbejde. Et mindre angstanfald kan være fysiske forstyrrelser, såsom kvalme, tunnelsyn, manglende hørelse og svimmelhed. Har du oplevet anfald eller har symptomer på angst, er det vigtigt du søger professionel hjælp som hos en autoriseret psykolog. Det gælder især hvis tilstanden har vist sig som værende invaliderende i forhold til din livsudfoldelse generelt.

Gennem terapi og samtaleforløb kan man lære at takle sine symptomer, så det ikke længere virker hæmmende for ens livsudfoldelse og i mellemmenneskelige relationer.

Behandling gennem psykologisk rådgivning

Det er vigtigt at gøre sig klart, at det er muligt at få hjælp til at overvinde sin angst. Når man genvinder kontrollen over sit eget liv, bliver det igen muligt at leve et liv, hvor man trives og har det godt – selv om man har lidt tidligere hen. Har man fx social angst kan der opstå meget vanskelig følelser og tanker forbundet med sociale situationer, som gør det svært at indgå i sociale sammenhænge generelt. Det kan let blive til en selvforstærkende ond cirkel. Her er det vigtigt at søge hjælp for at bryde disse tanke- og handlingsmønstre, som vækker utrolig meget psykisk ubehag.

Der kan være mange årsager til at man udvikler angst. Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i den enkeltes angstproblematik for at undersøge, hvad der ligger til grund for den. Herigennem kan man erfare hvad der skal til for at ændre sit liv – til at blive velfungerende igen.

Få hjælp i dag

Mit udgangspunkt for behandling af angst er, at alle mennesker – uanset fortid og nuværende situation – har ret til et optimalt liv med trivsel og velvære. Har du oplevet korte eller længerevarende perioder med angst eller begyndende symptomer, er du altid velkommen til at kontakte mig.